Användning av skruvkompressor

Ordet skruvkompressor kommer av att det är två rotorer som skruvar luften mellan sig i kompressorn. Skruvkompressorer är bäst anpassade för verksamheter där man använder tryckluft i stora mängder. Rotorerna som är spiralformade är monterade i en stator som består av två cylinderformade volymer. Luften i statorn tvingas att gå i en riktning oftast med […]