Att jobba med markentreprenad

Ett företag eller person som jobbar med markentreprenad jobbar precis som det låter med marken. Deras arbete går ut på att förbereda marken inför exempelvis ett husbygge. Andra tillfällen där det behövs markentreprenad är vid plantering och asfaltering etc. Helt enkelt så handlar det om att förbereda marken för kommande arbete.

När behöver jag som privatperson markentreprenad?

Som privatperson kan man tro att markentreprenad inte är något man kommer behöva. Man ska dock inte glömma att det inte enbart handlar om att bygga stora byggnader. Har du tänkt bygga ett nytt hus behöver du anställa någon för att förbereda och jämna till marken. Det är det första steget innan man ens kan börja bygga på huset. Struntar man i ett ordentligt förarbete och grund kan det ge stora konsekvenser. Har man otur kan det leda till att huset drabbas av fukt och mögel i framtiden.

Dock gäller det inte heller bara om man ska bygga ett hus. Man kanske har tänkt bygga en pool på sin tomt. Då är det av största vikt att marken runtomkring är väl preparerad innan man bygger. Annars är risken stor att något går sönder senare vilket kan bidra till stora kostnader för reparationen.

Hur går det till?

Som vi nämnt innan är markarbete ett arbete som utförs på marken. Vanligtvis innan man ska anlägga eller bygga något. Om man är i behov av dränering kan man också använda sig av ett företag som utför markentreprenad. Exakt hur arbetet utförs är nästan omöjligt att säga bara så där. Alla uppdrag är unika och behöver olika tillvägagångssätt för att nå bästa resultat. Det som skiljer är hur marken ser ut och vilken typ av material den innehåller.

Om ytan som ska prepareras endast består av jord och grus blir arbetet relativt enkelt. Då räcker det med att gräva bort jorden och gruset och sedan anlägga marken. Oftast är det dock inte riktigt så enkelt. Det är väldigt vanligt att man stöter på berggrund när man börjar gräva. För att komma vidare krävs då att man tar till sprängning. Ibland kan man även gräva och borra, sedan behöver man schakta bort resterna.

Som vi redan upprepat tidigare så innebär markentreprenad att man gör det möjligt att bygga på marken. Eller för att kunna genomföra en dränering. Man skapar en platt yta utan stenar och andra hinder för att bygget ska gå så smidigt som möjligt. Man ska alltid räkna med att det kommer behövas markentreprenad när man ska bygga något. Detta för att få bästa möjliga resultat i slutändan.

Att tänka på

Så vad ska man tänka på när man väl har insett att man är i behov av markentreprenad? Det finns mängder med företag man kan vända sig till för att få arbetet utfört. Därför bör man till att börja med undersöka vilket företag man ska anlita. Genom en googling kan man snabbt få en uppfattning av företaget. Kanske kan man även hitta lite recensioner från tidigare kunder.

När man bestämt sig för ett par företag som man kan tänka sig att anställa kommer nästa steg. Då är det dags att begära in offerter från de olika företagen. Troligen kommer de först vilja se ytan det gäller för att göra en uppskattning av arbetet. Efter det kommer de troligen kunna lämna en offert på det arbete som ska utföras. När du fått in offerter från de företag du valt kan du jämföra dessa innan beslutet tas.

En annan sak man bör tänka på är att markentreprenad är stora arbeten som kräver mycket planering. Därför är det viktigt att man är ute i god tid för att få arbetet gjort när man önskar. Planeringen kommer företaget du anlitar hjälpa dig med, det viktiga är att du är ute i god tid.

markentreprenad