Olika sorters värmepumpar

Att investera i en värmepump har blivit mer och mer populärt tack vare de låga uppvärmningskostnaderna. Själva inköpskostnaden och installationen av värmepumpar kostar en del. På några år har de oftast betalat av sig själva tack vare hur mycket man sparar på uppvärmningen. 

En värmepump tar dessutom till vara på värme som kommer från naturen. Något som gör att det är en mycket miljövänlig uppvärmningsform. En mindre förorenad planet är något som vi alla skulle gynnas av. Att investera i en värmepump lönar sig alltså inte bara för dig, utan för hela jorden!

Installera en värmepump

Om man vill installera en värmepump är det viktigt att man vänder sig till en behörig vvs-installatör. Att försöka installera den på egen hand rekommenderas inte. Troligtvis kommer du inte kunna lösa det på egen hand då det kräver speciell utbildning. Dessutom vill man inte riskera att det blir fel och värmen i huset slutar fungera. 

Om någon obehörig installerar din värmepump blir du själv ersättningsskyldig. Skulle något gå fel med installationen då är det alltså du själv som måste ersätta skadorna. Därför är det alltid bäst att anlita en professionell installatör. Oftast kan man köp till en installation i samband med att man köper själva värmepumpen. 

Luftvärmepumpar 

Det finns tre olika sorters luftvärmepumpar, luft-vatten, luft-luft och frånluftsvärmepump. En Luft-vatten-värmepump använder luften utanför huset. Med hjälp av den värmen värms vatten upp som sedan förs ut i huset via ett vattenburet värmesystem. 

Fördelen med den här typen av värmepump är att de är jämförelsevis billiga att köpa in. Dessutom kan de även användas för att värma upp exempelvis en pool. Dock bör man inte satsa på den här typen av värmepump om man bor i Sveriges kallaste delar. Detta på grund av att dessa pumpar inte är så effektiva vid för låg utetemperatur. 

Vattenvärmepumpar 

En vattenvärmepump hämtar värme från antingen ett vattendrag i närheten eller grundvattnet. Om man använder sjövatten från ett vattendrag hämtar man värme från vattnet på sjöbotten. Den här värmepumpen kräver alltså att du har ett vattendrag i närheten. Dessutom behöver du tillstånd från kommunen för att få installera en sådan värmepump.

Väljer man istället en grundvattenpump hämtas värmen från grundvattnet via ett borrhål. Eftersom det kräver att man borrar två väldigt djupa hål så är detta en ganska kostsam variant. Man får dock en mycket hög driftsäkerhet samtidigt som de har en lång livslängd. 

Jord 

Det finns två sorter av dessa värmepumpar, bergvärmepump och ytjordvärmepump. En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden. Även dessa har väldigt hög driftsäkerhet och livslängd samtidigt som de är väldigt stabila. Det vill säga att de håller en jämn temperatur hela året runt, oavsett temperatur utomhus. Även här är det dock en lite större investering tack vare att man behöver borra. Man måste även få tillstånd från kommunen för dessa värmepumpar.

En ytjordvärmepump hämtar istället värmen från jordens ytskikt. För att installera en sådan värmepump läggs en slang ut på tomten, cirka en meter ner i marken. Även dessa är väldigt driftsäkra och har lång livslängd. Nackdelen är att det kräver ett ganska stort ingrepp på tomten. Innan man installerar den måste man se till att man har tillstånd från kommunen. 

Att tänka på 

Det är viktigt att man gör ordentlig research innan man bestämmer sig för vilken värmepump man ska ha. Eftersom vissa typer passar bättre eller sämre beroende på var du bor. Det är något man bör ta med i sina beräkningar. Genom att googla kan man få mycket värdefull information om olika typer och modeller. Dock ska man tänka på att det alltid är bäst att kolla med en expert. I slutändan är det faktiskt så att de vet bäst och kan ge dig hjälp och råd. 

Det kan tyckas som en dyr investering med värmepumpar. Dock ska man ha i åtanke att man kommer spara in väldigt mycket pengar på uppvärmningskostnader. Du kan räkna med att spara ca 30–60% av dina uppvärmningskostnader. Samtidigt som det är miljövänligt, det blir ju inte bättre!

dags för en värmepump