Vad är sektionsfällning?

Att fälla ett träd kräver en del kunskaper. Man måste inte bara veta hur man rent praktiskt använder en motorsåg utan en del annat också. Det gäller därför att man är säker på det man gör. För att inte riskera skador på personer eller egendom i omgivningen. Att fälla ett träd kan göras på många olika sätt och vis men mycket beror på vart trädet finns. Ska man fälla ett träd mitt ute i skogen behöver man inte vara lika noggrann med vart det landar någonstans. Även om man ska se till att inga obehöriga finns i omgivningen. Man brukar ha tre trädlängder som ett säkerhetsavstånd där det inte får finnas några andra människor. Har man det minskar riskerna markant med att trädet faller och skadar någon eller något.

Sektionsfällning krävs däremot om man ska fälla ett träd i ett tätt bebyggt område. Precis som namnet antyder fäller man då trädet i sektioner. På det sättet tar man bort riskerna för att trädet ska fällas och skada någon. Det kräver lite mer kunskap och dessutom lite mer verktyg. Då man behöver en liftare som kan hålla sektionerna stabila och sedan lyfta ner dem. Vilket också gör att man på det här sättet kan fälla ett träd precis intill en byggnad utan problem.

Ska jag göra det själv eller anlita någon annan?

Om du inte har kunskapen som krävs för sektionsfällning, ska du alltid anlita någon annan. Framförallt om trädet riskerar att skada någon eller något i omgivningen. Det kan dessutom vara skönt att slippa göra arbetet helt själv. Man måste nämligen vara säker på sin sak för att veta att allt fortlöper utan problem.

Att använda sig av sektionsfällning för att bli av med ett träd är både enkelt och effektivt. När man väl har kunskaperna om hur man gör det. Att sektionsfälla ett träd innebär att man minskar riskerna för att andra ska bli skadade. Dessutom kan det vara ett krav på att göra det i vissa områden. Framförallt är det ett krav i väldigt tätbebyggda områden där riskerna annars skulle vara väldigt stora. Då man på det här sättet delar upp trädet i hanterbara bitar. Då slipper man riskerna och dessutom vet man precis hur man ska göra. Allt för att det ska bli så enkelt och smidigt som möjligt. Känner man sig bekväm med och vet hur man ska sektionsfälla ett träd, kan man göra det själv.

Viktigt att tänka på vid sektionsfällning av träd

Först och främst måste man ha rätt verktyg och ska inte försöka sig på det utan dem. Det kommer nämligen inte alls vara lika säkert för andra i omgivning annars. Det kan också vara enklare om man verkligen förbereder sig på arbetet i god tid innan man börjar.

Det är helt enkelt viktigt att man verkligen tänker över hur man kan minska riskerna för andra. Framförallt om man ska sektionsfälla ett träd i ett tätbebyggt område. Det kommer man nämligen att vara tacksam för i slutändan.

Övrigt fakta

Om det finns plats för att komma intill trädet med exempelvis en skylift blir arbetet enklare. Det blir även mer bekvämt för den som ska fälla trädet eftersom man står mer säkert. Då man kan stå och såga i korgen på skyliften.

Om man inte kan komma intill med någon typ av maskin får man göra en manuell sektionsfällning. Då får den som ska ta ner trädet klättra upp med hjälp av speciell utrustning. Sedan kapas trädet bit för bit på vägen ner. Detta är ett arbete som kräver mycket kompetens. För att få göra den här typen av sektionsfällning behövs ett lagstadgat kompetensbevis.

sektionsfällning